Tag:

Máy bay Mỹ

TTO - Thành tựu lớn nhất của mỹ thuật giai đoạn kháng chiến chống Mỹ không phải là hội họa (tranh giá vẽ) và điêu khắc mà lại là đồ họa. Tức là tranh cổ động, các loại tranh khắc, tranh in, in lưới, in li-tô (Lithography). Tem thư cũng là một thể loại đồ họa.