Tag:

Mekong

TTCT - Dòng sông mẹ của Đông Nam Á lục địa đã nuôi dưỡng những nền văn minh lớn nhất khu vực trong nhiều thiên niên kỷ. Nhưng giờ nó đang khô cạn, bị bủa vây tứ bề bởi các đập thủy điện, thủy lợi, tình trạng đánh bắt cá quá mức, những điểm khai thác cát bất hợp pháp quy mô lớn và cả dự tính đào sông nắn dòng phục vụ vận tải.

TTCT - Ba năm một lần, các nước ven sông Mekong lại cùng Nhật Bản hoạch định lại một chiến lược đối tác mới. Thượng đỉnh Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 năm nay vừa được tổ chức tại Tokyo hôm 9-10 đã đề ra Chiến lược Tokyo 2018 về hợp tác Mekong - Nhật Bản đi vào chiều sâu hơn.