Tag:

Một đoạn đường đời

TTCT - Tôi vẫn muốn kể về đoạn đường hằng ngày tôi qua, chỉ vài trăm thước từ bãi gửi xe đến văn phòng làm việc mà thấy được hết cái gánh nặng mưu sinh nặng oằn trên vai người.