Tag:

Một hướng đi

TTCT- Thử tìm hiểu thực tế triển khai hoạt động đăng ký lịch hẹn khám bệnh ở các bệnh viện có số lượng bệnh nhân đông, chúng tôi thật bất ngờ khi một số bệnh viện phải bỏ ngang vì vắng người đăng ký. Vì sao dịch vụ đăng ký khám bệnh qua Internet không được bệnh nhân sử dụng?