Tag:

Nền kinh tế Mỹ

TTCT - “Các doanh nghiệp đóng cửa. Hàng triệu công nhân nghỉ việc. Thương mại bị gián đoạn. Chuỗi cung ứng bị cắt giảm. Các xã hội bị phong tỏa nhằm làm chậm sự lây lan của virus corona cùng lúc cũng đang nhấn phanh nền kinh tế toàn cầu…”.