Tag:

Ngày bơi lội đô thị

TTCT - Phong trào bơi lội phát triển vượt bậc tại một số đô thị lớn đang rất cần được quan tâm và quy hoạch đúng mức để hướng tới đóng góp cho thể thao thành tích cao nước nhà.