Tag:

Nghệ thuật truyền thống

TTCT - Việc hàng triệu cổ vật, tư liệu được gìn giữ trong các bảo tàng, trung tâm lưu trữ, thư viện các cấp, sưu tập tư nhân là một may mắn cho một đất nước trọng văn hóa nhưng lại phải chịu cảnh binh đao liên miên suốt mấy nghìn năm như Việt Nam. Bảo tồn văn hóa một cách ‘‘tĩnh’’ hay ‘‘động’’, biến hóa thế nào cho còn nguyên hồn cốt, đâu đó, có những người đang lặng lẽ đáp lời...

TTCT - Thoát ra khỏi những không gian nghệ thuật truyền thống như bảo tàng, nhà hát, phòng tranh…, mùa hè năm nay nhiều bạn trẻ đang tìm đến các không gian nghệ thuật mới để từng bước nâng tầm hiểu biết và cả sự yêu thích nghệ thuật.