Tag:

Ngọc Khanh

TTCT - Cây mai trồng dưới sân này không phải là thứ duy nhất tôi không thể mang đi được. Còn nền gạch cháy đen vì cái bếp dầu, còn vách tường đầy những lọ nồi, vết đập muỗi, mồ hôi của bạn bè tôi.