Tag:

Người ngoan

Chẳng hiểu vì sao khái niệm “ngoan” thường chỉ được dùng cho trẻ em và phụ nữ. Rất ít đàn ông được khen là ngoan dù có lễ phép, thật thà đến mấy.