Tag:

Nguyễn Minh Nam

TTCT- Có nhiều cách để đi từ mình đến với thế giới bên ngoài, đến với điều mình muốn thể hiện. Người thì vẽ kiểu thực, người thì vẽ kiểu không thực. Nhưng bất luận đi kiểu gì, vẽ kiểu gì thì cũng phải đến được với mình, tìm được mình.