Tag:

Nguyễn Tấn Thanh Trúc

TTCT - Nhân đọc bài “Giúp trẻ nuôi dưỡng cảm xúc qua từng trang sách” (TTCT ngày 23-10-2011), trong đó, thạc sĩ thông tin thư viện Nguyễn Tấn Thanh Trúc có nhắc đến yếu tố quan trọng của thư viện trong đời sống tinh thần của học sinh nói riêng và trẻ con nói chung.