Tag:

NGUYỄN VIỆT LONG

TTCT - Người Việt ta xưa nay vốn quen dùng âm Hán Việt trong tên người hay địa danh Trung Hoa. Những cái tên Tư Mã Thiên, Khổng Tử, Khổng Minh, Tào Tháo, Đỗ Phủ, Bắc Kinh, Hàng Châu... đã ăn sâu trong tâm trí chúng ta.

TTCT - Làng sách dịch dạo này dậy sóng. Những lỗi sai, hoặc chưa hẳn là lỗi sai, được đem ra mổ xẻ, xới đi lật lại trên mạng cả chính thức lẫn không chính thức, bình phẩm hay có, dở có, tốt có, xấu có, thanh có mà tục cũng có.