Tag:

Nhật hoàng

TTCT - Phải chăng truyền thống hàng nghìn năm, những nghi lễ ngặt nghèo, và hệ thống quan liêu cứng nhắc quá đỗi đã khiến định chế Nhật hoàng trở thành một gánh nặng với chính người gánh vác nó?