Tag:

Những ngày phong thành

TTCT - Sau 76 ngày phong thành, lúc 0h ngày 8-4, 75 cửa ngõ kết nối các tỉnh thành của Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) được mở, 17 tuyến đường sắt hoạt động trở lại, các đường bay trong nước được khôi phục, người dân nào có mã xanh thì có thể rời Vũ Hán.