Tag:

NOAA

TTCT - Cơ quan khí tượng và đại dương quốc gia (NOAA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ, có ngân sách hoạt động hằng năm lên tới 5,6 tỉ USD (2011). Riêng chương trình vệ tinh thời tiết và viễn thám của NOAA dự kiến tiêu tốn 2 tỉ USD từ ngân sách trong năm tài khóa 2013.