Tag:

Ocean Vương

TTCT - Sang Mỹ định cư từ khi mới lên 2, những tác phẩm thơ ca của Ocean Vương (Vinh Quốc Vương) mới đây đã khiến tờ The New Yorker gọi anh là “người sửa lại ngôn ngữ tiếng Anh”.