Tag:

Orhan Pamuk

TTCT - Bảo tàng của tương lai sẽ như thế nào? Đó sẽ không phải là những tòa nhà hoành tráng với những bộ sưu tập tầm cỡ nhưng lại khiến du khách cảm thấy xa lạ và thậm chí thấp kém bởi sự đồ sộ và tầm vóc của chúng. Bảo tàng của tương lai sẽ dung dị, gần gũi bởi chúng là nơi cất giữ câu chuyện giữa những con người, theo Orhan Pamuk.