Tag:

Thành phố sách nơi đầu giới tuyến

TTCT - Chúng tôi đến thành phố sách Paju chỉ như một sự tình cờ. Trong chương trình hội thảo “Những xu thế mới trong thể loại phi hư cấu” của ngành xuất bản do Hội Xuất bản Hàn Quốc (KOPUS) tổ chức cuối tháng 9-2016 có mục ghi ngắn gọn: Thăm Trường biên tập Paju ở thành phố sách Paju trong hai tiếng rưỡi (không tính thời gian đi xe buýt khoảng 1 giờ).