Tag: Paul Auster

TTCT - Cả Paul Auster, Philip Roth và Nguyễn Việt Hà đều có một điểm chung rất lạ, không chỉ ở sự nương náu của họ trong niềm tin đậm tính khải huyền. Bằng cách viết về sự viết của chính mình, họ tự nhận lấy sứ mệnh dự cảm và loan báo...

TTCT - Có những quyển sách không dành cho người khác mà là để tác giả giải tỏa những tâm tư, mất mát riêng mình. Nhưng rồi tác phẩm trở nên phổ quát vì nó hoàn toàn độc đáo và riêng tư. Đó là trường hợp đối với The Invention of Solitude (*) của nhà văn Mỹ Paul Auster.