Tag:

Quà biếu

TTCT - Nếu trong thập niên đầu của thế kỷ này người ta thường nhắc đến nguồn tiền và quà biếu từ nước ngoài như là nguồn lực giúp phát triển kinh tế, thì nay nguồn vốn xã hội từ các nơi đổ về mới được coi là lực đẩy giúp một nền kinh tế tiếp tục phát triển bền vững.