Tag:

QUỐC TÂN

TTCT - Sự dịch chuyển của các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia trên thế giới nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng đã rục rịch diễn ra được một thời gian, dịch COVID-19 chỉ là chất xúc tác để dòng vốn chuyển dịch nhanh hơn. Tuy vậy, không ít thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp và Việt Nam để đầu tư và đón nhận dòng vốn này hiệu quả hơn.