Tag:

Rap

TTCT - Nhạc rap đã hình thành và phát triển ra sao, để ngày nay trở thành thể loại âm nhạc có lẽ là tạo ra ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu.

TTCT - “Trời! Mẹ cũng nghe nhạc rap nữa hả mẹ” - con trai tôi ngạc nhiên hỏi. Rồi đến cả lớp ngạc nhiên. Và chính tôi cũng ngạc nhiên, không tin là vì sao mình nghe được nhạc rap.