Tag:

Remdesivir

TTCT - Sau hơn một năm rưỡi chiến đấu với COVID-19, thế giới vẫn chưa có thuốc trị căn bệnh này. Nhưng đó là một hành trình miệt mài đi tới ít nhất 600 loại thuốc, với những kết quả nhất định trong điều trị.