Tag:

Sĩ phu

TTCT - Chỉ cần hai người là đã có thể diễn ra các cuộc tranh luận sôi nổi kéo dài không dứt, nhiều cuộc đến đoạn kết, chủ đề đã thay đổi mấy lần, thậm chí có khi không ai còn nhớ khởi nguồn tranh cãi là gì. Vì thế, luôn cần đến góc nhìn thứ ba để kéo tranh luận về đúng với thực chất.