Tag:

Sởi

TTCT - Văcxin sởi đã có từ năm 1963, Mỹ đã tuyên bố loại bỏ hoàn toàn bệnh dịch này cách đây gần 20 năm (năm 2000). Vậy nhưng căn bệnh truyền nhiễm này lại đang khiến thế giới lo sợ, cả các nước giàu có lẫn các quốc gia đang phát triển.