Tag:

Sửa tuổi

TTCT - Sau bốn ngày xung đột dữ dội tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo từ 19-11, thống chế Hussein Tantawi - chủ tịch Hội đồng các lực lượng vũ trang tối cao của Ai Cập - đã tuyên bố trên truyền hình một loạt nhượng bộ trước yêu sách của những người biểu tình, trong đó có việc bầu cử tổng thống trước cuối tháng 6-2012 và đảm bảo quân đội sẵn sàng tổ chức trưng cầu ý dân về việc chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự.