Tag:

Teach For America

TTCT- Tim Kennedy là cử nhân báo chí Đại học New York. Anh đã có hai năm làm tình nguyện viên, giảng dạy môn văn học cho tổ chức thiện nguyện uy tín Teach For America ở một trong những vùng nghèo khó nhất nước Mỹ. Anh kể lại trải nghiệm dạy văn và những khác biệt của việc tạo ra niềm vui cho trẻ nhỏ đọc sách trong bài viết riêng cho TTCT. Tít bài do tòa soạn đặt.