Tag:

The hundred-foot journey

TTCT - Có một cảm giác như áy náy khi ngồi xem Hành trình 100 bước chân (*) vào lúc nước Pháp vẫn đang bàng hoàng với vụ tắm máu tòa soạn tuần báo biếm Charlie Hebdo.