Tag:

Thủ tướng Phan Văn Khải

TTCT - “Thủ tướng Phan Văn Khải đóng vai trò trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Ông ấy là một người bạn của Liên Hiệp Quốc (LHQ) và người ủng hộ cải cách” - ông Jordan Ryan (người Mỹ), điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam giai đoạn 2002-2005, chia sẻ với TTCT những suy nghĩ của ông về các di sản của cố Thủ tướng Phan Văn Khải.