Tag:

Thuốc nhuộm tóc

TTCT - Một số nghiên cứu cảnh báo thuốc nhuộm tóc làm tăng nguy cơ ung thư hạch không Hodgkin, bệnh máu trắng và ung thư bàng quang. Các nghiên cứu khác khẳng định không có sự liên hệ nào giữa thuốc nhuộm tóc và các bệnh ung thư. Nghiên cứu mới lại cho rằng thuốc nhuộm tóc, duỗi tóc có thể làm tăng rủi ro bị ung thư vú.