Tag:

Hiển linh cùng hình hóng quê nhà...

TTCT - Hơn 30 năm trước, khi Quảng Trị vừa hòa bình, anh trở lại mảnh đất thành cổ còn ngổn ngang thương tích, chỉ với chiếc balô con cóc trên lưng và bộ đồ lính bạc màu, ra chợ tìm gom mua hết hoa. Vậy mà vẫn không đủ cho một chuyến thuyền nhỏ chèo ra giữa dòng Thạch Hãn để thả từng cành hoa viếng những đồng đội “đáy sông còn đó bạn tôi nằm”.