Tag:

Trà Cổ

TTCT - Mũi Sa Vĩ của Trà Cổ chính là điểm đầu tiên để chấm nét bút vẽ nên hình chữ S của bản đồ Việt Nam. Đất biển chốn địa đầu này còn mặn vì máu, vì mồ hôi, nước mắt của đời dân, đời lính bao đời...