Tag:

Trần Đăng Khoa

TTCT - Trong hội thảo về phát triển văn hóa tại TP.HCM tuần qua(*), nhà thơ Trần Đăng Khoa đặt điểm nhìn từ vùng quê của ông để không ngớt lời khen sự phát triển kinh tế nước nhà trong mấy năm qua, gọi đó là “những bước tiến rất ngoạn mục”. Nhưng rồi ông đưa ra một cảm nhận: chúng ta quá quan tâm đến kinh tế mà bỏ quên văn hóa.