Tag:

Truyện ngắn Hoàng Công Danh

TTCT - Chỉ nhẹ tay tháo vòng thép buộc sơ sài, chú Lưu đã mở được cửa nhà mình. Ngôi nhà cấp bốn ngày đó kiên cố nhất xóm giờ thành cái nhà cũ nhất, xung quanh đã mọc lên mấy cái nhà hộp khang trang hơn.