Tag:

Tùng phong

TTCT - Cuốn sách Về chốn thư hiên (*) của tác giả Trần Trọng Cát Tường được xem như một cuốn cẩm nang dành cho những người chơi sách, một tác phẩm thuộc loại hiếm hoi viết về thú chơi sách và được coi là “hậu duệ” của Thú chơi sách của cụ Vương Hồng Sển.

TTCT - Cuốn sách Voiliers d’Indochine [Thuyền buồm Đông Dương] (*) do J. B. Piétri vẽ minh họa và biên soạn được coi là cuốn sách kinh điển cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về thuyền gỗ, thuyền buồm và công nghệ đóng thuyền cổ truyền của Việt Nam.