Tag:

UNCLOS

TTCT - Luật hải cảnh mới của Trung Quốc bị nhận xét đi ngược lại luật pháp quốc tế, cũng như đầy những định nghĩa mơ hồ về phạm vi và điều kiện cho phép sử dụng vũ lực. Điểm đáng sợ chính nằm ở chỗ này.

TTCT - Gần ba tháng nay, tàu Hải Dương địa chất 8 (HYDZ-8) của Trung Quốc (TQ) ngang nhiên khảo sát địa chấn trong khu vực gần bãi Tư Chính, tàu hải cảnh TQ cũng nghênh ngang quấy phá các hoạt động thăm dò khảo sát dầu khí của Việt Nam (VN) ở lô 06/01. Cả hai khu vực này đều nằm sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của VN.

TTCT - Việc ASEAN cuối cùng đưa ra được một tuyên bố gồm 6 điểm về biển Đông làm dấy lên hi vọng an bình trên biển Đông. Tuy nhiên, đáp ứng tuyên bố 6 điểm này như thế nào, cả bằng lời nói lẫn việc làm, lại là một câu hỏi lớn.