Tag:

Văn học cho độc giả trẻ

TTCT - Tổ chức European Union National Institutes for Culture (EUNIC - Hiệp hội các Viện văn hóa châu Âu) - mái nhà của nhiều cơ quan quảng bá văn hóa - đã có mặt ở Việt Nam từ nhiều năm nay và đang có xu thế trở thành diễn đàn chung, thay cho các nỗ lực lẻ tẻ của từng quốc gia như Viện văn hóa Cervantes, Quỹ văn hóa Czech, Viện Goethe...