Tag:

Viện Diên Hồng

TTCT - Có một truyện cổ dân gian Nhật Bản như thế này: ngày xưa, ở làng nọ có tục lệ những người già không còn sức lao động, lại hay ốm đau sẽ được con cái địu lên núi bỏ lại để bớt gánh nặng. Cho đến một hôm, khi người cha đang đan chiếc sọt để địu bà nội lên núi bỏ lại thì đứa con nhìn thấy và nói: “Cha ơi, sau khi bỏ bà, cha nhớ mang cái sọt về để sau này con có cái dùng...”.