Tag:

VNEN

TTCT- “Tôi có đọc các ý kiến trên các diễn đàn giáo dục, có người yêu cầu bỏ chương trình VNEN để cứu giáo viên, nhưng cũng có người nói nếu cứu giáo viên thì ai cứu học sinh.",  bà Trần Thị Mỹ An, chuyên gia cao cấp về giáo dục của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, thành viên nhóm thiết kế dự án VNEN

TTCT - VNEN (Mô hình trường học mới Việt Nam), một dự án thí điểm đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy ở bậc tiểu học trong thời gian 2012-2015 bằng nguồn kinh phí viện trợ quốc tế, gần đây lại nóng lên trên mặt báo với nhiều ý kiến gay gắt.