Tag:

VNU-EPT

TTCT - Tại Hội nghị triển khai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 của đề án 2020, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có một khẳng định đáng chú ý: “Việc học ngoại ngữ là để phục vụ cuộc sống, công việc, không phải là để thi lấy chứng chỉ”.

TTCT - Kể từ khóa học 2013-2017, một chứng chỉ tiếng Anh mang tên VNU-EPT (Vietnam National University - English Proficiency Test) được ĐHQG TP.HCM (VNU) quy định là chuẩn đầu ra cho hệ cao học kể từ khóa 2014 và đại học. Nhưng đây cũng là một chứng chỉ đang gây rất nhiều bức xúc cho cả sinh viên lẫn giảng viên các trường thành viên.