Tag:

Vòng luẩn quẩn

TTCT - Lần đầu tiên sau hơn ba năm, nền kinh tế VN có chỉ số CPI âm. Đây là một chỉ dấu mà theo ông Nguyễn Thiệu - nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, cho thấy “Chính phủ cần làm những việc khó để xử lý dứt điểm bất ổn kinh tế” đưa VN thoát vòng luẩn quẩn lạm phát - đình đốn - giảm phát - lạm phát.