Tag:

Vũ Trọng Phụng

TTCT - “Tiểu Thuyết Thứ Bảy (TTTB) xin cảm ơn các bạn. Số Tết của chúng tôi đã được các bạn hoan nghênh một cách khác thường. 40.000 số báo, chỉ trong vài giờ đã bán chạy không còn một số. 

TTCT - Nhà văn Vũ Trọng Phụng (1912-1939) nổi tiếng như một nhà văn, nhà báo. Sáng tác và trước tác của ông bên cạnh những tác phẩm thuộc các thể loại văn học như tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, còn có những tác phẩm mang thuộc tính của văn học báo chí, tiêu biểu là thể tài phóng sự, như Cạm bẫy người (1933), Kỹ nghệ lấy Tây (1935), Cơm thầy cơm cô (1936)...