Tag:

WikiLeaks Julian Assange

Sau một thời gian im ắng, WikiLeaks tiếp tục tiết lộ các hồ sơ tố cáo Mỹ đang do thám Chính phủ Pháp, nghe lén 125 số điện thoại của các nghị sĩ Đức cũng như công bố một số điện tín ngoại giao của Saudi Arabia. Báo Đức Spiegel đã phỏng vấn giám đốc WikiLeaks Julian Assange đang cư trú chính trị trong Đại sứ quán Ecuador ở Anh (*). TTCT trích dịch.