Tag:

XEM TRIỂN LÃM CẤP PHƯỜNG

TTCT - Triển lãm được gọi tên là Art Show vì nó không đơn thuần là một triển lãm tranh. Các bạn thử tưởng tượng một triển lãm do ủy ban phường đứng ra tổ chức thì sẽ thế nào?