Tag:

tài sản ảo

TTCT - Nếu hệ thống bitcoin có mất đi sự hấp dẫn hay sụp đổ thì lý do chính sẽ không nằm ở chỗ hacker tấn công, mà nằm ở chỗ giá trị hạn chế của bitcoin xét về mặt kinh tế và công cụ đầu tư dài hạn.