Tag:

tắm rừng

  • 10/08/2023
  • 1867 từ

TTCT - Tắm rừng được xem một phương pháp trị liệu trong đó con người kết nối với thiên nhiên bằng tất cả các giác quan của mình như thị giác, khứu giác, thính giác. Nhưng nếu không thể vào rừng thì phải làm sao?

TTCT- Những kiểu “tắm lạ”, hòa mình vào những thứ không - phải - là - nước, lại là một xu hướng mới trong trị liệu sức khỏe bởi hiệu quả giải stress và điều trị được nhiều chứng bệnh.