Tag:

Tamiflu

TTCT - Một phân tích mới nhất về hiệu quả của thuốc chống bệnh cúm (oseltamivir) cho thấy những gì từng công bố là có vấn đề. Tác giả của công trình phân tích kêu gọi nên xem xét lại cách tổng quan bằng chứng trong y học.

TTCT - Ngày 11-6-2009, sau nhiều tuần xem xét và cân nhắc, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức tuyên bố cúm A/H1N1 là một đại dịch. Nhưng bà tổng giám đốc WHO Margaret Chan cũng thêm một nhận xét rằng đại dịch này chỉ ở mức độ nghiêm trọng trung bình (moderate severity). Nói cách khác, không có gì phải cuống cuồng lên cả!