Tag:

Tần Cương

  • 03/08/2023
  • 1500 từ

TTCT - Trước một câu hỏi duy nhất của cánh báo chí ít ra là từ đầu tháng 7: "Ông Tần Cương đang ở đâu?", Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ba lần chính thức trả lời "không biết", "không có thông tin", "không nghe nói", cho tới hôm 25-7.

TTCT - Tôi thường cố không đến biên giới muộn bởi có thể hết giờ làm thủ tục. Nếu qua được cũng khó tìm xe về thị thành. Nhưng, chỉ canh giờ để không đến biên giới muộn vẫn chưa đủ!