Tag:

tẩy trắng

TTCT - Khi những lưu dân đến khẩn hoang nơi cùng trời cuối đất này thì thấy loài cua rừng xấu xí có 3 vệt trên yếm nhiều vô số kể. Người ta gọi nôm na là con ba khía. Từ lâu, ba khía muối trở thành món ăn ưa thích của rất nhiều người, đặc biệt là ở miền Tây. Nghề muối ba khía nay được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (*).

TTCT - Trong khi các nhà chức trách tiếp tục bàn thảo những giải pháp, hoàn thiện quy định... đảm bảo an toàn thực phẩm thì hằng ngày người tiêu dùng vẫn phải “đánh đu” số phận của mình với nguy cơ mất an toàn trong tiêu dùng thực phẩm.