Tag:

thế giới riêng

  • 01/06/2023
  • 1580 từ

Không còn đói ăn, thiếu mặc nhưng trẻ con ngày nay thiếu thốn về tinh thần, nguy cơ trở thành những đứa trẻ "nghèo kiểu mới".

TTCT - Nhân khi có thời gian rảnh rỗi, tôi ghi tên theo học chương trình đào tạo giáo dục viên (educator) của Bộ Giáo dục Đan Mạch.